Privacybeleid

Eckankar hecht veel waarde aan uw privacy. U kunt onze website www.eckankar.nl bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijke gegevens te verstrekken. De volgende vragen en antwoorden verklaren wanneer en hoe persoonlijke gegevens worden gedownload en gebruikt.

Welke gegevens verzamelt Eckankar Nederland?

Eckankar Nederland verzamelt persoonsgegevens, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en/of kredietkaartgegevens, indien u ervoor kiest deze gegevens te verstrekken door:

  • u aan te melden voor het ontvangen van e-mail of andere mailings van Nederland (geen credit-card informatie vereist)
  • het aanvragen van een gratis boek (geen credit-card informatie nodig)
  • u vooraf in te schrijven voor een seminar.

Wij ontvangen ook uw contact informatie van Eckankar's moederkerk in de Verenigde Staten als u informatie heeft aangevraagdover lokale evenementenbij de moederkerkerk of als u lid bent van Eckankar.

Verkoopt of verhuurt Eckankar Nederland mijn persoonlijke gegevens?

Absoluut niet.

Ontvang ik ongewenste e-mail van Eckankar Nederland?

We sturen geen ongewenste e-mail.

U kunt zich op elk moment afmelden voor e-mail van ons of Eckankar door op de afmeldlink te klikken in de e-mail.

Hoe lang worden mijn persoonlijke informatie bewaard?

Eckankar Nederland bewaart uw informatie zo lang als nodig is voor de doelstelling zoals geformuleerd in onze privacy beleid, om antwoorden te kunnen verschaffen, en zolang noodzakelijk om te voldoen aan juridische verplichtingen

Geeft Eckankar Nederland mijn persoonlijke informatie door aan anderen?

Eckankar Nederland geeft uw persoonlijke informatie niet door aan anderen, behalve in de volgende omstandigheid:

•Informatie kan doorgegeven worden aan gevolmachtigde leiders om in te kunnen gaan op uw verzoeken, contactlijsten te administreren, en om activiteiten te coördineren. Al deze ontvangers tekenen een dataprivacy overeenkomst en mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doelstellingen zoals geformuleerd in het privacy beleid en volgens de Nederlandse wet.

Is er sprake van geautomatiseerde gegevensverwerking op de website van Eckankar Nederland?

Cookies

Wij gebruiken cookies alleen om de prestaties van onze website te meten en de functionaliteit van onze website te verbeteren.

Toegangslogs

Zoals alle web servers verzamelt onze web server automatisch toegangslogs van elk bezoek aan onze website. Toegangslogs bevatten het tijdstip van uw bezoek, het type browser dat u gebruikt, het IP adres van de computer van waaruit u bezoekt en de webpagina waar u vandaan kwam. Wij analyseren deze logs om ons te helpen de gebruikservaring te verbeteren. We gebruiken ook Google Analytics voor dat doel.

Het IP adres is niet verbonden met enige persoonlijk identificeerbare informatie tenzij (1) u formulieren hebt ingevuld op de website en (2) het noodzakelijk is om te onderzoeken of er schadelijk of illegaal gebruik heeft plaats gevonden dat verbonden is met het gebruik van onze websites, of om te voldoen aan de eisen van de wet.

Verzamelt Eckankar Nederland gegevens van kinderen?

Nee, wij verzamelen niet bewust informatie van bezoekers van 17 jaar en jonger. Als u denkt dat uw kind Eckankar Nederland persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op zodat de informatie verwijderd kan worden.

Wat zijn de redenen om mijn persoonlijke informatie te verzamelen en gebruiken?

• Uw toestemming, zodat wij u kunnen informeren over Eckankar nieuws en gebeurtenissen
• In zoverre noodzakelijk om te kunnen voldoen aan uw verzoeken en transacties
• Als een non-profit religieuze organisatie en kerk om de lidmaatschapsadministratie te kunnen bijhouden
• Indien vereist door de wet of om gevolg te geven aan een wettelijk proces of andere wettelijke verplichtingen
• Wanneer dit noodzakelijk is om de essentiële belangen van u of een andere persoon te beschermen.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonlijke informatie die ik geef aan Eckankar Nederland?

Eckankar Nederland geeft u redelijke toegang tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt en ook de mogelijkheid deze informatie te herzien, corrigeren en verwijderen, in zoverre dat vereist is door de wet. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de daarvoor geëigende overheidsinstantie als u van mening bent dat uw informatie gebruikt is op een wijze die inconsistent is met uw privacy rechten.

Met wie kan ik contact opnemen met vragen en verzoeken over privacy?

Eckankar Nederland
Att: Privacy vragen

info@eckankar.nl
06-53398062

Effectief: mei 2018

[laatst bewerkt: 7juni 2022]