Agenda

You are invited to an online Sound of Soul Event on Sunday, September 25, from 11:00-12:15.

Join us and experience the Sound of Soul. Discover your inner guidance, healing for body, mind, and spirit, and a higher form of creativity by chanting the sacred sound of HU, an ancient name for God that has been sung for thousands of years in many lands for spiritual unfoldment. HU can uplift people of any religion, culture, or walk of life.
Experience chanting HU for 20 minutes, followed by a few minutes of silent contemplation. Then join in an open spiritual conversation (in English) with others of like heart. All welcome.
It is necessary to register in advance to attend this event. Please register by clicking on this link and filling out the form to receive your unique zoom link.

NOTE: If you would like a free booklet, you can request it at the Eckankar in Nederland website, and filling in your information. We do NOT share your contact information with others.

Presented by Eckankar Nederland– The Path of Spiritual Freedom - a Chartered Affiliate of ECKANKAR.

 
 
ECK Licht & Geluid viering
Zondag 2 oktober van 11:00-12:15 uur
 

Thema: Ziel's zoektocht naar vrijheid

Iedereen is van harte welkom op de ECK Licht en Geluid viering. Iedere viering richt zich op een aspect van Eckankar waarbij teksten uit de ECK-werken, het zingen van HU, lezingen en groepsdiscussies het verloop van de dienst kenmerken. Ontmoet anderen die ook op zoek zijn om meer inzicht en goddelijke liefde in hun leven te brengen tijdens deze speciale vieringen van het Licht en Geluid van God.

Deze viering vindt via ZOOM plaats.

Voor aanmelding klik je op deze link en vul je het formulier in of stuur je een email naar contact@eckankar.nl. Je krijgt dan een unieke link.
---

ECK Light & Sound Service

Sunday, October 2, from 11:00-12:15

Theme: Soul's search for freedom

You are very welcome at the ECK Light and Sound Service. Each service focuses on an aspect of Eckankar in which texts from the ECK works, the singing of HU, lectures, and group discussions characterize the course of the service.
Meet others who are also looking to bring greater insight and divine love into their lives during these special celebrations of the Light and Sound of God.

This ECK and Sound Service is taking place online via ZOOM meetings.

To attend this event, you must register in advance. Register by clicking on this link and filling in the form or emailing contact@eckankar.nl to receive your unique zoom link.

U bent uitgenodigd voor een online Geluid van Ziel evenement op dinsdag 11 oktober van 20:00-21:15.

Doe met ons mee en ervaar de Het Geluid van Ziel. Ontdek innerlijke leiding, genezing voor lichaam, geest en ziel, en een hogere vorm van creativiteit door het heilige geluid van HU te zingen, een oude naam voor God die al duizenden jaren in veel landen wordt gezongen voor spirituele groei. HU is er voor mensen van elke religie, cultuur of levenswijze.

Ervaar HU door 20 minuten lang te chanten, gevolgd door een paar minuten stille contemplatie. Neem dan deel aan een ontspannen spiritueel gesprek (in het Nederlands) met gelijkgestemden. Iedereen is welkom.

Om dit evenement bij te wonen, moet u zich van tevoren registreren. Registreer u door op deze link te klikken en het formulier in te vullen om uw unieke zoomlink te ontvangen.

OPMERKING: Als u een gratis boekje wilt, kunt u dit aanvragen via de website van Eckankar in Nederland, en uw gegevens invullen. We delen uw contactgegevens NIET met anderen.

Gepresenteerd door Eckankar Nederland – Het pad van spirituele vrijheid - een Chartered Affiliate van ECKANKAR.

All public ECK events are also published in our quarterly newsletter.