Homepage ECK in Nederland

E C K A N K A R  i n  N e d e r l a n d

 

D R O M E N : Een Bron van Innerlijke Waarheid

"Dromen zijn een beginpunt voor velen die aan een spirituele reis naar God willen beginnen en dat op een zo eenvoudig mogelijke manier willen doen. Dromen leerden mij om mijzelf onder ogen te zien, zij toonden mij de toekomst en voerden mij naar de hemelen van God."

--Harold Klemp, Spirituele leider van Eckankar


Maak Kennis met Uw Dromen

Wordt u weleens wakker uit een droom en kunt u zich dan niet meer herinneren waar u was. Misschien zweeft er zachtjes een beeld voorbij of is er iets dat uw geheugen activeert. Plotseling herinnert u zich een scene die net zo echt is als de wereld die u voor u ziet.

Dromen zijn vensters naar werelden die voor de gewone wereld liggen. Sommige mensen hebben dromen die hen, naast diepe spirituele inzichten, raad geven over de kleinste details van hun dagelijks leven. Anderen ervaren in hun dromen onvoorwaardelijke liefde die hen transformeert.

Er was bijvoorbeeld een vrouw die liefde in haar dromen vond nadat haar moeder was overleden. De vrouw vroeg de Heilige Geest om haar te helpen met haar verdriet. In een reeks dromen ontmoette zij haar moeder. Tijdens deze bezoeken was de dochter vervuld van de liefde die zij voor elkaar hadden. Deze dromen hielpen de vrouw om met haar verdriet om te gaan.

 

Spiritueel Inzicht door Dromen

ECKANKAR, Religie van het Licht en Geluid van God, kan u leren hoe u uw leven en uw dromen vanuit een spiritueel perspectief kunt zien. Als u vanuit dit gezichtspunt met uw dromen werkt, kan dit u helpen om met de dagelijkse uitdagingen om te gaan en ervan te leren. Het inzicht dat u verkrijgt, kan u meer geduld, mededogen en liefde geven. Dromen kunnen u ook de moed geven om uw goddelijk doel in het leven te herkennen en na te streven.

 

Dromen Zijn Echt

"Dromen fungeren als een communicatieverbinding tussen de onzichtbare en zichtbare werelden. Of, zo u wilt, tussen hemel en aarde....Dromen zijn levensechte ervaringen die iemand heeft in een andere wereld van God....In onze ware hoedanigheid als Ziel zijn wij in staat om ervaringen te hebben in een uitgestrekt panorama van het leven."

--Harold Klemp

Een Europese dokter, die lid is van Eckankar, bezocht in zijn dromen vaak een tempel van genezing. Op een dag sprak hij met een ander lid van Eckankar die kunstenaar is. Toen de dokter naar een van zijn schilderijen keek, herkende hij een scene. Het was een terrastuin die onderdeel uitmaakte van dezelfde tempel van genezing die hij in zijn dromen bezocht. Zulke Tempels van Gouden Wijsheid treft men aan op vele niveaus van bestaan. Leden van Eckankar bezoeken deze tempels vaak om er te studeren, inspiratie op te doen en spiritueel te genezen.

 
 
 

Een Gids voor Uw Droomwerelden

Om de dromen werkelijk te begrijpen, ontvangen leden van Eckankar instructies en hulp van Harold Klemp, de spirituele leider van Eckankar. Het is zijn taak om mensen te leren hoe zij hun eigen weg terug naar God kunnen volgen.

 
Als de Levende ECK Meester is hij de uiterlijke leraar die veel boeken, lessenseries en artikelen over Eckankar schrijft. Als de Mahanta, de innerlijke meester, is hij tevens de Droommeester. Hij biedt persoonlijke begeleiding door middel van dromen en de innerlijke leer van ECK. Wanneer u hem daartoe uitnodigt, kan de Mahanta u door nog niet in kaart gebrachte werelden naar zelfmeesterschap leiden.

 

Een Droomoefening

Dromen zijn een eenvoudige en natuurlijke manier om te streven naar spirituele ontplooiing. Hier is een oefening die u voor het slapen gaan kunt proberen. Dit kan u helpen om uw problemen vanuit een hoger gezichtspunt te zien, waardoor u hulp krijgt in uw leven.
 
Doe een verzoek. Schrijf voordat u gaat slapen een vraag op over een probleem dat u dwarszit. Vraag de Droommeester of uw eigen spirituele leraar om raad in deze aangelegenheid. Ga liggen en sluit uw ogen.
 
Zing HU. Zing ongeveer vijf minuten lang zachtjes HU (uitgesproken als hjoe). HU is een oude naam voor God. Het bezit het unieke vermogen om u naar een hogere bewustzijnstoestand te tillen. Het zingen van HU verbindt u met de Heilige Geest, of ECK, die kan worden gezien als een innerlijk licht of gehoord als geluid.
 
Schrijf uw ervaringen op. Als u 's morgens wakker wordt, schrijf dan alle dromen, gedachten en gevoelens op, ook die waarvan u denkt dat zij niet belangrijk zijn. Schrijf gedurende de dag alle nieuwe gedachten of ervaringen op die met uw probleem te maken hebben. Doe dit drie tot vijf dagen. Neem uw aantekeningen door. Wellicht ontdekt u dat beelden waarvan u aanvankelijk dacht dat zij geen verband hielden, nu wel betekenis hebben en u aanwijzingen geven over de grote lijnen van uw leven.
 

Het lidmaatschap van ECKANKAR

Het lidmaatschap van ECKANKAR stelt u in de gelegenheid om de onmetelijke werelden van de Heilige Geest te onderzoeken. De wijsheid en kennis die u vindt, zijn als zaden die in uw hart worden geplant. Zij kunnen uitgroeien tot meer liefde en inzicht in uw dagelijks leven.

 
Een van de sleutels tot deze spirituele groei is de unieke studie van dromen in ECK. Leden van Eckankar bestuderen maandelijks spirituele lessen die ECK lessenseries genoemd worden. Twee van de eerste ECK lessenseries concentreren zich op dromen.
 
Door lid te zijn van ECK kunt u deze lessenserie thuis bestuderen. Op vele plaatsen zijn er voor ECK leden studiegroepen beschikbaar om de lessenseries te bestuderen. Ook zijn er ECK boekdiscussie-groepen die toegankelijk zijn voor leden en geļnteresseerden.
 
Door lid te zijn van ECKANKAR en door de begeleiding van de Droommeester kunt u zich meer bewust worden van uzelf als Ziel, een vonk van God.
 
Door de droomstudie in ECK kunt u zich bewust worden van alles dat u ooit was, bent, of zou kunnen zijn in dit leven.
 

Klik hier voor een ander ECK onderwerp

Spirituele oefening | Dromen | Zielereizen

ECK Website Nederland


© 1997 - 2015. Alle rechten voorbehouden. ECKANKAR, P.O. Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000, USA.
® De termen ECKANKAR., ECK, EK, MAHANTA, ZIELEREIZEN, VAIRAGI, en andere, zijn handelsmerken van ECKANKAR.